Kalite politikamız, yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetini sağlamak adına mükemmel iş sonuçlarına erişmek için verdiğimiz yaratıcı hizmetlerimizi hep bir üst seviyeye taşıyarak, artan yatırımlarla birlikte çalışan personelin katılımıyla iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesidir.

Bu doğrultuda;

- Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,

- Proje teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

- Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

- İlgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak,

- Eğitimli personelin müşterilerimize iyi ve başarılı projeler sunma konusunda eşit olduğunun bilincinde olarak, personelimize gerekli tüm eğitimleri vermek,

- Tedarikçilerimiz ve taşeron şirketlerle uyumlu bir şekilde çalışarak, istenilen hammadde ve hizmeti en uygun şekilde temin etmek,

- Yurtdışındaki başarılarımızı arttırarak, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da en çok talep edilen firmalardan biri olmak,

- Kalite yönetim programlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek, şirketimizin kalite politikasıdır.

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olup, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, insan ve güvenlik faktörünü gözeterek, çalışanlarına en uygun çalışma ortamını sağlamayı, öncelikli hedef olarak belirlemiş ve meslek hastalıkları ile iş kazalarını en aza indirmeyi bir görev edinmiştir.

Bunun için;

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.

- Polatyol Yapı, bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlar.

- Yapılan projelerde, çevre dostu girdileri kullanarak ileride oluşacak çevre kirliliğini önlemeyi ve gelecek kuşağa daha yaşanılabilir bir ortam bırakmayı amaçlar.

- Doğal kaynakları kullanırken çevreye duyarlı bir yaklaşım benimser ve enerji tüketiminde sürekli tasarruf etme yolları arar.

- İş güvenliği konusunun önemini kavrayarak, bunu tüm çalışan personel, tedarikçiler ve taşeron şirketler arasında yaygınlaştırmak için gerekli eğitimleri sağlar.

- “Sıfır Kaza” politikasının bir başarı uygulaması olduğunun bilincinde olan Polatyol Yapı, aynı zamanda bunu sürekli bir hedef haline getirir.